Szent Elégiusz – az aranyművesek védőszentje II.

Szent Elégiusz – az aranyművesek védőszentje II.

Chlothar és utódai uralkodásának időszakából számos olyan érme maradt fenn, amelyek Eligius működése alatt Párizsban, illetőleg Marseillesban készültek. A pénzveréssel kapcsolatos feladatok ellátása mellett Eligius továbbra is végzett ötvös-tevékenységet. Csodálatos munkák kerültek ki a keze alól, amelyek közül a két legszebb talán Szent Dénes (Dionysius, Denis) és Szent Márton (Martin de Tours) síremléke.Szt_Elegiusz2_Pongi_Gold

Urának halála után a papi hivatást választotta. Térített a germánok között, végül Noyon püspöke lett. Korábbi foglalkozására való tekintettel halála után az aranyművesek és kovácsok védőszentjévé avatták. Mivel Eligius a művészet igen magas fokán művelte az ötvösséget, ezért az ötvösök és mindazok, akik fémmegmunkálással foglalkoztak, gyakran választották védőszentjükül őt.

Képmásain felváltva szerepel hol püspöki díszben, hol bőrkötényben és sapkában. Jellemző megjelenítési formái: aranykehellyel, mely ötvös mesteri, egyszersmind áldozópapi működésére emlékezteti a szemlélődőt; kalapáccsalfogóvalfújtatóval, és üllővel, mivel azonban a kovácsok egyben lódoktorok is voltak, ezért néha levágott lólábbal is ábrázolták.

Navigáció